Zorgvisie

Onze zorgvisie is gebaseerd op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. We willen de best mogelijke identiteitsgebonden zorg verlenen in een omgeving waarin u zich thuis voelt, anders gezegd: professionele zorg in eigen sfeer.

 

Gods Woord leert ons dat we ons leven en werk in dienst moeten stellen van God en onze naaste. We willen volgens deze opdracht, in afhankelijkheid van onze Schepper, zorg verlenen. De waarde van het leven komt tot uiting in respect voor het leven en, op Gods tijd, het sterven. Zeker als bewoners in de terminale fase verkeren, is intensieve zorg en verantwoord medisch handelen vereist.

 

In onze zorgverlening houden we zoveel mogelijk rekening met de eigenheid van u als bewoner, met uw eigen levensverhaal. Dit betekent dat we respectvol met u omgaan. We stimuleren u zoveel mogelijk zelf te doen en uw sociale contacten op peil te houden. Dit om passiviteit te voorkomen. Indien mogelijk en wenselijk, verlenen we onze zorg in samenwerking met uw familieleden en kennissen.