Tijdelijke zorg

Als u tijdelijk zorg nodig heeft, dan heeft Huize Winterdijk hiervoor vier gerenoveerde zorgkamers beschikbaar.
Hier kunt u dan complete verzorging ontvangen.
Ook kunt u tijdens deze periode gebruikmaken van alle andere faciliteiten in Huize Winterdijk.
Onder tijdelijke zorg valt ook de Eerstelijnsverblijfszorg.

Dit is het geval als u vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen.
Deze zorg valt vanaf 1 januari 2017 onder de Zorgverzekeringswet. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Rianne Kolk,
tel. 0182-680000 of per mail r.kolk@huizewinterdijk.nl