Risicobeheersing

Met risicomanagement kunnen we de risico’s in onze organisatie niet volledig uitbannen. We kunnen er wel de risico’s in hun onderlinge samenhang mee in kaart brengen, analyseren en wegen. Dit stelt ons in staat om samenhangende en uitvoerbare maatregelen te treffen, binnen grenzen die haalbaar zijn. We doen zo al het mogelijke om de kans op schadelijke gebeurtenissen te verkleinen en de gevolgen ervan te minimaliseren.

Risicomanagement kan fungeren als bron voor kwaliteitsverbeteringen. Verder draagt risicomanagement bij aan het verbeteren van de veiligheidscultuur. Het verhoogt ook het veiligheidsbewustzijn.