Personeelssamenstelling

Huize Winterdijk op 01-07-2017
 
Afdeling Functie Aantal medewerkers Aantal Fte’s
Het Huis Helpende Plus 2 0,73
Verzorgende 6 1,75
Verzorgende IG 22 10,95
Verpleegkundige 3 2,23
Leerling verzorgende IG 2 1,34
Stagiaires 1 0,83
Eerste medewerker Zorg 1 0,78
Verpleegkundige niveau 5 1 0,22
Manager Zorg 1 0,45
 
Het Baken Afdelingsassistent 4 2,57
Helpende 3 1,39
Helpende Plus 1 0,89
Verzorgende 5 1,83
Verzorgende IG 11 7,21
Leerling verzorgende IG 2 1,34
Stagiaires 3 2,05
Eerste medewerker Zorg 2 1,45
Manager Zorg 1 0,45
 
Dagverzorging ‘De Oever’ Eerste medewerker dagbesteding 1 0,75
  Agogisch zorgbegeleider/activiteitenbegeleider 3 1,56
 
Vrijwilligers 51
 
Verzuimpercentage 01-07-2017 2,89%