Klachten

Huize Winterdijk wil graag zorg en diensten verlenen die aansluiten bij het verwachtingspatroon van de cliënt. Ook wil Huize Winterdijk dat medewerkers een fijne werkomgeving ondervinden. Wanneer er gevoelens van onvrede zijn, willen we daarvan op de hoogte zijn. Onvrede dient laagdrempelig te kunnen worden gemeld. Indien verwachtingen en ervaringen niet met elkaar in overeenstemming blijken te zijn, willen we graag bijsturen. Dit kan echter alleen op basis van verkregen informatie.

Om te voorkomen dat onvrede uitgroeit tot een klacht kunt u de onvrede hieronder in het contactformulier vermelden of het formulier verbetersignaal invullen. U kunt ook anoniem een verbetersignaal indienen door middel van onderstaand contactformulier.

 

Per 1 januari 2016 is Mw. G. van de Werken-Oskam de klachtenbemiddelaar van Huize Winterdijk. Zij kan bemiddelen bij het vinden van een oplossing, zonder dat hier kosten voor in rekening gebracht worden. Ook kan zij u informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Mw. G. van de Werken is telefonisch bereikbaar op
nummer 0345- 632211.
Schriftelijk is zij via Huize Winterdijk te bereiken.
S.v.p. adresseren t.a.v. Mw. G. van de Werken – Oskam en in de linker bovenhoek ‘Vertrouwelijk’ noteren.

 

Hieronder bestaat de mogelijkheid een verbetersignaal/melding van onvrede in te dienen bij de risicomanager.