Identiteit

Verkorte uitgave van het identiteitsdocument van Huize Winterdijk.
(de volledige uitgave is op te vragen bij de receptie via receptie@huizewinterdijk.nl)

Huize Winterdijk richt zich op het verzorgen en huisvesten van bewoners uit de bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen.
Derhalve vindt Huize Winterdijk dat elke medewerker (in welke functie dan ook) de grondslag en identiteit in doen en laten dient uit te dragen richting bewoners, collega’s, vrijwilligers, bezoekers en andere derden, dienen medewerkers en vrijwilligers kerkgaand, en doop- of belijdend lid te zijn van een van de bevindelijk gereformeerde kerkgenootschappen.

De principiële grondslag heeft direct relatie met de visie op ouderdom, de wijze van verzorging en omgaan met elkaar, zowel in het huis als ook naar buiten toe.
Een christelijke levenshouding en professionele werkvisie versterken elkaar. De zorg- en dienstverlening is gebaseerd op:

 • Eerbied voor en gehoorzaamheid aan Gods Woord en Zijn Geboden;
 • Eerbied voor Zijn schepping en vooral voor de naar Gods Beeld geschapen, maar gevallen mens;
 • Verantwoordelijkheid jegens God en de naaste;
 • Bewogenheid met en barmhartigheid betonen aan de hulpbehoevende naaste;
 • Beschermwaardigheid van het leven, omdat het een gave van God is, met ziekte en ontluistering;
 • Behartiging van de zorgvraag en -binnen regels- ondergeschikt daaraan de belangen van verzorgenden;
 • De medewerker zorgt er voor lichamelijk, psychisch en sociaal zo goed mogelijk in staat te zijn om voor de bewoner te zorgen.
  Het personeel zorgt voor een goede omgang met de familie van de bewoner, collega’s, vrijwilligers, artsen en andere disciplines;
 • Huize Winterdijk wijst (opzettelijk) levensbeëindigend handelen of het meewerken daaraan af. De beschermwaardigheid van het leven ligt tot aan de dood verankerd.

Huize Winterdijk streeft met het oog op lichamelijk, psychisch, geestelijk, en sociaal welzijn naar onder andere:

 • Het bevorderen van die gezondheid en gezonde levensstijl (aandacht voor voeding en beweging);
 • Het bevorderen van welzijn door het zoeken van bewoners met een sociale gelijkgestemdheid;
 • Adequate begeleiding en verzorging in de stervensfase. Eerbied voor het leven mag niet ontaarden in mensonwaardig ‘rekken van lijden’. Dat eist zeer zorgvuldige verzorging. Euthanasie wordt afgewezen.

Vanwege de hechte sociale gelijkgestemdheid verwachten de bewoners van Huize Winterdijk dat (aspirant) bewoners minimaal de identiteit respecteren op aspecten als:

 • Het aanpassen van uiterlijke vormen (zoals kleding en haardracht) binnen de bevindelijk gereformeerde traditie, waarbij die van het kerkverband het uitgangspunt is;
 • Geen televisiebezit, geen open internet en terughoudende omgang met sociale media;
 • Respecteren van de zondagsrust binnen en buiten het gebouw. Ontvangen van bezoek op zondag moet zich tot het noodzakelijke beperken. Tevens wordt er geen beroep op medewerkers gedaan, bezijden de minimaal noodzakelijke zorg- en dienstverlening;
 • Zon- en feestdagen worden in sobere sfeer doorgebracht. Het wordt niet op prijs gesteld om versierselen aan te brengen in de appartementen of de instelling bij bepaalde Christelijke feestdagen, zoals Kerst en Pasen;
 • In Huize Winterdijk worden alleen Christelijke feestdagen gevierd. Het past niet binnen de identiteit om bijvoorbeeld sinterklaas of carnaval te vieren;
 • Dat bewoners aanwezig zijn bij de weeksluitingen in de benedenzaal;
 • Bewoners regelmatig bezoek toestaan van de Pastoraal medewerker(s);
 • Tijdens gemeenschappelijke maaltijden participeren bewoners in gebeden en schriftlezing.

Gouda, april 2018