Algemene voorwaarden

Op de zorgverlening in Huize Winterdijk zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn onderverdeeld in een algemene module, en vijf aanvullende modules voor:
 
Zorg met verblijf
Wijkverpleging
Modulair Pakket Thuis en Volledig Pakket Thuis
Eerstelijnsverblijf
WMO
 
Hieronder vindt u betreffende modules: