Welkom op de website van Huize Winterdijk!

Op deze site informeren wij u over wie wij zijn, wat we doen en wat ons bezighoudt.

Rond 1970 ontstond in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland behoefte om tot het kerkverband behorende ouderen huisvesting en verzorging te bieden in eigen sfeer.
Er zijn toen senioren appartementen gerealiseerd in Gouda.
Inmiddels is dit uitgebreid met zorgdiensten en 3 groepen kleinschalig wonen, met 24 bewoners.

Huize Winterdijk gaat uit  van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en alle bewoners behoren tot de reformatorische gezindte.

In Huize Winterdijk  wonen  circa 175 bewoners en ruim 120 medewerkers (in wisselende diensten).

De eigen sfeer komt onder meer tot uiting in de zorgvisie, zondagsrust, te beluisteren kerkdiensten, weeksluitingen door ouderlingen/diakenen  uit het eigen kerkverband en (zang)activiteiten.
Er zijn twee pastoraal medewerkers in dienst.

U kunt bij ons zelfstandig wonen. Als het nodig is kunt u gebruik maken van onze diensten zoals, o.a. maaltijd voorziening, verzorging of huishoudelijk hulp.
Maar ook volledige verzorging in een kleinschalige woonvorm is mogelijk voor ouderen met dementie en  somatische zorg. We beschikken bovendien over levensloopbestendige woningen.

Zoekt u geen woonruimte, maar werk in Huize Winterdijk?
Gemotiveerde en getalenteerde medewerkers nodigen we graag uit om te solliciteren.
Of wilt u als vrijwilliger uw diensten bij ons aanbieden?
We nodigen u van harte uit!

 

Missie

Het lijkt eenvoudig: onze missie vertolken en uitdragen. Maar eenvoudig is dat niet. Wat willen we precies? Wat houdt ons ten diepste bezig? De vragen stellen is eenvoudiger dan die beantwoorden.

Lees meer...

Huize Winterdijk | Winterdijk 8, 2801 SJ  Gouda | T 0182 - 680000 (tijdens kantooruren) | E receptie@huizewinterdijk.nl