Welkom op de website van Huize Winterdijk!

Op deze site informeren we u over ons woonzorgcentrum. Wie we zijn, wat we doen en wat ons bezighoudt. In het belang van onze bewoners en hun familie, onze medewerkers, en misschien ook in het belang van u.

We zijn een professioneel woonzorgcentrum dat uitgaat van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. We bieden woon- en zorgdiensten aan ouderen uit de rechterflank van de reformatorische gezindte. In, en ook buiten Gouda.

U kunt bij ons zelfstandig wonen. Als het nodig is kunnen wij thuiszorg bieden. Maar ook volledige verzorging in een kleinschalige woonvorm is mogelijk voor ouderen met dementie. We beschikken bovendien over levensloopbestendige woningen.

Zoekt u geen woonruimte, maar werk in Huize Winterdijk? Gemotiveerde en getalenteerde medewerkers nodigen we graag uit om te solliciteren. Of wilt u als vrijwilliger uw diensten bij ons aanbieden? We nodigen u van harte uit!   

Missie

Het lijkt eenvoudig: onze missie vertolken en uitdragen. Maar eenvoudig is dat niet. Wat willen we precies? Wat houdt ons ten diepste bezig? De vragen stellen is eenvoudiger dan die beantwoorden.

Lees meer...

Huize Winterdijk | Winterdijk 8, 2801 SJ  Gouda | T 0182 - 680000 (tijdens kantooruren) | E receptie@huizewinterdijk.nl